عصر کرد

آخرين مطالب

/گزارش ایسنا از نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان/

کام تلخ کتاب دوستان کردستانی در نمایشگاه کتاب اجتماعي

کام تلخ کتاب دوستان کردستانی در نمایشگاه کتاب
  بزرگنمايي:

عصر کرد - در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان، غرفەداران و کتاب فروش‌ها از سیاستگذاری‌های غلط در بحث کتاب گلایەها داشتند و اعتقادشان بر این بود کە بە دلیل وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی و کاهش قدرت خرید بین اقشار مختلف، مردم دیگر آنچنان کە شاید و باید توانایی خرید کتاب‌های مورد علاقه خود را ندارند و همین امر زمینەساز مشکلات بسیاری در جامعە است کە البتە این موضوع را نباید ناشی از نبود فرهنگ کتابخوانی دانست، بلکە نشات گرفته از سیاست‌گذاری‌های غلط در بحث کتاب است.

علاقه مندان از نقاط مختلف استان به واسطه این رویداد فرهنگی با وجود قیمت بالای کتاب خودشان را به نمایشگاه رسانده‌اند، اما ازدحام جمعیت در نمایشگاه کتاب امسال چندان با پراکندگی یکسانی همراه نیست. تعداد زیادی از غرفه‌ها از مخاطب چندانی برخوردار نیستند؛ این درحالی است که با نگاه به سوی دیگر، غرفه‌هایی دیده می‌شوند که صف خرید کتاب‌، شلوغ تر به نظر می آید.
و اما در بخش کودک و نوجوان نیز در برخی غرفه‌ها، چیزی به جز کتاب هم توجه بچه‌ها را جلب ‌می‌کند. ناشران کودک و نوجوان به غیر از کتاب با محصولات دیگری همانند بازی‌های فکری جدید به نمایشگاه آمده‌اند و انگار سعی می‌کنند کاهش رغبت خرید کتاب را به روش دیگری جبران کنند.
برخی ناشران در گفت‌وگوهای‌شان با خبرنگار ایسنا از وضعیت نه چندان رضایت بخش غرفه ها و فروش کتاب می‌گویند.
غرفەدار مرکز پخش کتاب "رینمیا" سلیمانیه دربارەی وضعیت فروش‌ها گفت: بازار فروش این روزهای کتاب بە هیچ‌وجە خوب نیست و به طور یقین چون قیمت‌های کتاب ما بر اساس دینار است، قیمت خرید برای ایرانیان گرانتر تمام می‌شود و همین باعث عدم استقبال مردم و کاهش تقاضا توسط مردم می شود.
وی عدم خودآگاهی مردم و دوری و بیگانە شدن با زبان مادری خود را، دلیل دیگری بر بی توجهی مردم بە کتاب‌های کُردی می داند و معتقد است آموزش زبان مادری در کردستان باید بیشتر ترویج شود.
نمایندگی انتشارات امیرکبیر در سنندج، با گلایه از چاپ و انتشار کتاب‌های ناکارآمد گفت: این نظر کە فرهنگ کتابخوانی در بین مردم از بین رفتەاست اشتباهی بیش نیست، زمانی کە قیمت‌ کتاب‌ها روز به روز افزایش می یابد قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا می کند.
بە نظر وی این سیاست ناکارآمد دولت در بحث فرهنگ کتاب و کتابخوانی است، بە فرض اینکە کسی تشنەی کتاب و کتابخوانی باشد، اما زمانی کە پولی برای خرید کتاب نداشتە باشد نمی‌توانند کتاب‌های مورد علاقەی خود را تهیە کنند.
ناشر غرفەی کتاب کودک و نوجوان از کسادی بازار نمایشگاە می گوید و معتقد است که استان کردستان همیشە در بحث خرید کتاب یکی از استان ها فرهنگی بە شمار می رود اما امسال بە دلیل تورم اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم متاسفانە نسبت بە سال‌های قبل فروش چندانی نداشته ایم.
وضعیت فروش در غرفە کتاب‌های دینی و مذهبی به زبان کردی نیز نسبت بە سال‌های قبل ضعیف تر شده است و امسال جدا از چند کتاب تقریبا هیچ فروشی نداشتیم.
مونا، دانش آموز دوره متوسطه اول که به همراه معلمش به نمایشگاه کتاب آمده بود، از شوروشوقش برای خرید رمان های ترسناک و هیجان انگیز می گفت و معتقد بود کە فرهنگ کتابخوانی دلیلی بر عدم کتابخوانی نیست و بە دلیل افزایش قیمت‌ها بعضی از دانش‌آموزان قدرت خرید اینگونە کتاب‌ها را ندارند.
سارا از علاقەاش بە رمان‌هایی می‌گوید کە اکثرا بە صورت فیلم درآمدە است و از افزایش قیمت این روزهای کتاب می‌گوید کە ممکن است کسی بە کتابخوانی علاقە نداشتە باشد کە این خود بحث جداگانەای است اما هستند کسانی کە علاقەی زیادی بە کتاب دارند و بە دلیل نداشتن تمکن مالی قادر بە خرید کتاب نیستند.
ساریە معتقد است، افزایش قیمت باعث کاهش فرهنگ کتابخوانی می شود پس با این حال نمی‌توانیم کسانی را کە قدرت خرید کتاب را ندارند بە نداشتن فرهنگ کتابخوانی متهم کنیم.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا و با ارزیابی وضعیت نهمین دوره نمایشگاە بین المللی کتاب استان نسبت بە سال‌های قبل گفت: وضعیت استقبال مردم و خرید و فروش کتاب‌ها تقریباً با سال های قبل برابر است و تغییر چندانی صورت نگرفتە است.
وی یکی از ویژگی‌های نمایشگاە کتاب امسال نسبت بە سال قبل را اینگونە برشمرد و اظهار کرد: سال قبل با کمبود فضای کافی برای کتاب‌ها و ناشران روبەرو بودیم کە امسال در صدد حل این مشکل برآمدیم و با ایجاد فضای بزرگ برای ناشران و فضای کافی برای قراردادن کتاب‌ها سعی کردیم فضای بهتری برای ناشران و بازدیدگنندگان فراهم کنیم.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، با اشارە بە مشارکت کشورهای خارجی و بین‌المللی بودن این نمایشگاه عنوان کرد: در این نمایشگاە ٦ناشر از چهل نمایندگی شرکت کردەاند و جدا از ناشرهای استانی و ملی، از 13ناشر اقلیم کردستان عراق و گروە وزارت روشنبیری اقلیم کردستان عراق دعوت بە عمل آمدەاست.
رستمی ادامە داد: هشت کتابفروشی بە عنوان نمایندگی در سطح استان انتخاب شدەاند کە با اتمام کار نمایشگاە، مردم می‌توانند با بن خرید کتاب از این کتابفروشی‌ها، کتاب‌های مورد نظر خود را تهیە کنند.
بە گفتەی وی، سال گذشتە در هشتمین نمایشگاە بین‌المللی کتاب کردستان حدود 85 هزار نفر از نمایشگاە استقبال کردند کە بە صراحت می‌توان گفت در طول این چند روز استقبال مردم بە همان میزان سال‌های قبل بودە است، و خرید کتاب طی چند روز گذشتە حدود یک میلیارد تومان بودە است و با دورەهای گذشتە تفاوت چندانی نداشتە است.
وی با بیان مشکلات و محدودیت‌های موجود در استان بیان کرد: با وجود مشکلاتی کە دامن‌گیر نمایشگاەهای سنندج بە نسبت نمایشگاەهای دائمی شهرهایی همچون تبریز است، میتوان گفت که هم میزان استقبال مردم و هم میزان عرضە و تقاضا با نمایشگاەهای تبریز تقریبا برابر است کە این نشان از علاقەی وافر مردم استان بە بحث کتاب‌وکتابخوانی است و این امر مایەی فخر و مباهات برای استان فرهنگی کردستان است.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، با اشارە بە وضعیت اقتصادی و معیشتی موجود در جامعە افزود: با تورم اقتصادی موجود در سطح جامعە ناخودآگاە هزینەی چاپ و خرید کاغذ افزایش می‌یابد کە همین امر باعث بالارفتن قیمت کتاب و بە تبع آن کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، اما با وجود مشکلاتی کە امروزە گریبان‌گیر جامعە است وضعیت خرید و فروش کتاب‌ها تقریبا با سال گذشتە یکسان است و تفاوت چندانی نداشتە است.
وی در رابطه با برنامەهای فرهنگی هنری در این نمایشگاە خاطرنشان کرد: در کنار برگزاری غرفەهای کتاب در نمایشگاە بین‌المللی کتاب کردستان، برنامەهای فرهنگی هنری، جام باشگاەهای کتاب و کتابخوانی، نشست‌های علمی، رونمایی از تازەهای نشر در حوزەهای علوم انسانی و حوزەی ادبیات عام و ادبیات پایداری و مذهبی از فعالیت‌های جنبی این نمایشگاە است.
رستمی در پایان بە بیشترین آمار بازدید از غرفەهای کتاب اشارە کرد و یادآور شد: غرفەهایی کە کتاب‌های علوم انسانی و مذهبی و کتاب‌های کردی را ارائە کردەاند بیشترین عرضە و تقاضا را نسبت بە سایر غرفەها داشتە است.
بحث حائز اهمیت در این نمایشگاە این است کە همیشە در برگزاری نمایشگاەهای کتاب بیشترین تقاضا در عرضەی کتب درسی صورت می‌گیرد کە این امر در استان کردستان کاملاً برعکس است و مردم بیشتر از غرفەهای بخش کتاب‌ کردی و کتاب‌های ادبی و تخصصی بیشترین بازدید را داشتەاند کە این خود نشان از فرهنگ کتاب و کتابخوانی میان مردم استان کردستان است.
نمایندگی‌هایی کە از اقلیم کردستان در این نمایشگاە مشارکت داشتند، عدم خرید کتاب‌های کردی را ضعف خودآگاهی و فاصلە گرفتن از زبان مادری خود دانستند و بر این باور بودند کە با وجود اینکە استان کردستان همیشە در زمرەی پرفروش ترین استان‌ها در بحث کتاب بودە است متاسفانە بە دلیل کاهش قدرت خرید و تورم اقتصادی یکی از کم‌فروش‌ترین استان‌ها در بحث کتاب بود.
در چهارمین روز از برپایی این نمایشگاە استقبال آموزش و پرورش از نمایشگاە کتاب‌ تنها چیزی بود کە بە چشم می خورد، و دانش‌آموزان و معلمان افزایش قیمت کتاب‌ها را نسبت بە سال‌ها قبل از عوامل اصلی بی‌انگیزگی مردم در استقبال از نمایشگاە ها دانستند.
انتهای پیام


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

تبدیل جزیره کیش به مرکز علمی ایران در میان مناطق آزاد کشور

مدیرعامل جدید جمعیت هلال احمر کردستان معرفی شد

10 میلیارد ریال برای اتمام سینما در سقز هزینه می‌شود

استاندار: هلال احمر کردستان نیازمند توجه ویژه است

رعایت پروتکل‌های بهداشتی از سوی مردم همچنان ضروری است

تغذیه نوزادان با شیر مادر را در دوران کرونا قطع نکنید

شجاعی برهان در مراسم معارفه سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اصفهان: شفافیت و تکریم منابع انسانی شعار و محور عملکردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است

بنیاد علوی اقدامات توسعەای در سروآباد را تسریع کند

کشف بیش از 30 میلیون ریال چک پول تقلبی در سرپل ذهاب

توقیف 20 دستگاه وسیله نقلیه متخلف در سرپل ذهاب

کشف 32 فقره سرقت توسط پلیس آگاهی کرمانشاه

کشف 42 فقره سرقت در کرمانشاه

کشف 700 میلیون ریال لوازم خانگی قاچاق در اسلام آبادغرب

«دیدومک» از جنوب کشور مهمان زریبار مریوان شد

کرونا در سنندج به مرز هشدار رسید

سرپرست جمعیت هلال احمر کردستان معرفی شد

تحریم‌های دشمنان حربه‌ای نخ‌نما شده است

یکی از رزمندگان تیپ تکاور در عملیات اطفا حریق جان باخت

زمین باشد، احداث سکوی صادرات آبزیان در کرمانشاه آغاز می‌شود

کشف 8 راس گوساله قاچاق در پاوه

بیش از یک هزار کردستانی خون اهدا کردند

سرریز شدن سدگاران مریوان

دانشگاه کردستان در جمع برترین‌های حوزه سلامت قرار گرفت

دبیرکل جمعیت هلال احمر: دانش امدادرسانی به مردم منتقل شود

آتش‌سوزی گسترده در جنگل‌های پاوه

استاندار کرمانشاه حکم شهردار قصرشیرین را تایید کرد

کرمانشاه در کنترل کرونا هنوز به مرحله بحرانی نرسیده است

معاون استاندار: آمار و ارقام مربوط به کرونا در کردستان نگران کننده است

فعالیت مراکز دولتی و آموزشگاه‌های آزاد فنی و حرفه‌ای کردستان از سرگرفته می‌شود

دیدومک از جنوب کشور مهمان زریبار مریوان شد

مشکل 23 واحد تولیدی تملیکی توسط بانک‌ها در استان کرمانشاه حل شده است

جوانرود همچنان در وضعیت قرمز قرار دارد

9 شعبه بانک توسعه تعاون کردستان آماده دریافت سفارش فروش سهام عدالت است

پروژه‌های کرمانشاه دارای پیوست فرهنگی می‌شود

1762 کردستانی در ماه رمضان خون اهدا کردند

افزایش 431 هکتاری سطح باغات مریوان/انگور سیاه یک برند کشوری است

15 هزار بسته کمک معیشتی بین نیازمندان کردستانی توزیع شد

آمار و ارقام مربوط به کرونا در استان کردستان نگران کننده است

اقدام آمریکا در تحریم نیروی انتظامی درماندگی آنها را نمایان ساخت

سپاه بیت المقدس کردستان پیشگام در خدمت به نیازمندان

عملیات استانداردسازی جایگاه های سوخت سی ان جی سنندج درحال اجرااست

جوجه آوری بیش از چهار هزار قطعه گونه گاوچرانک در شهرستان پارس آباد

تولد نهمین نسل آهوی مغان در سایت تکثیر و احیای آهوی مغان

مجوز زیست محیطی طرح انتقال آب بن- بروجن لغو نشده است

وزش باد شدید و گرد و خاک مهمان ناخوانده کرمانشاه می‌شود

130 بسته معیشتی وقفی در سنندج اهدا شد

628 واحد تولیدی کرمانشاه زیر پوشش استاندارد است

صادرات 800 هزار تن کالا از مرزهای کرمانشاه طی 2 ماه

38 هزار خانواده کردستانی بسته معیشتی دریافت کردند

خسارت کشاورزان کردستانی از کرونا احصا می‌شود