عصر کرد

آخرين مطالب

/گزارش ایسنا از نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان/

کام تلخ کتاب دوستان کردستانی در نمایشگاه کتاب اجتماعي

کام تلخ کتاب دوستان کردستانی در نمایشگاه کتاب
  بزرگنمايي:

عصر کرد - در حاشیه نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب کردستان، غرفەداران و کتاب فروش‌ها از سیاستگذاری‌های غلط در بحث کتاب گلایەها داشتند و اعتقادشان بر این بود کە بە دلیل وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی و کاهش قدرت خرید بین اقشار مختلف، مردم دیگر آنچنان کە شاید و باید توانایی خرید کتاب‌های مورد علاقه خود را ندارند و همین امر زمینەساز مشکلات بسیاری در جامعە است کە البتە این موضوع را نباید ناشی از نبود فرهنگ کتابخوانی دانست، بلکە نشات گرفته از سیاست‌گذاری‌های غلط در بحث کتاب است.

علاقه مندان از نقاط مختلف استان به واسطه این رویداد فرهنگی با وجود قیمت بالای کتاب خودشان را به نمایشگاه رسانده‌اند، اما ازدحام جمعیت در نمایشگاه کتاب امسال چندان با پراکندگی یکسانی همراه نیست. تعداد زیادی از غرفه‌ها از مخاطب چندانی برخوردار نیستند؛ این درحالی است که با نگاه به سوی دیگر، غرفه‌هایی دیده می‌شوند که صف خرید کتاب‌، شلوغ تر به نظر می آید.
و اما در بخش کودک و نوجوان نیز در برخی غرفه‌ها، چیزی به جز کتاب هم توجه بچه‌ها را جلب ‌می‌کند. ناشران کودک و نوجوان به غیر از کتاب با محصولات دیگری همانند بازی‌های فکری جدید به نمایشگاه آمده‌اند و انگار سعی می‌کنند کاهش رغبت خرید کتاب را به روش دیگری جبران کنند.
برخی ناشران در گفت‌وگوهای‌شان با خبرنگار ایسنا از وضعیت نه چندان رضایت بخش غرفه ها و فروش کتاب می‌گویند.
غرفەدار مرکز پخش کتاب "رینمیا" سلیمانیه دربارەی وضعیت فروش‌ها گفت: بازار فروش این روزهای کتاب بە هیچ‌وجە خوب نیست و به طور یقین چون قیمت‌های کتاب ما بر اساس دینار است، قیمت خرید برای ایرانیان گرانتر تمام می‌شود و همین باعث عدم استقبال مردم و کاهش تقاضا توسط مردم می شود.
وی عدم خودآگاهی مردم و دوری و بیگانە شدن با زبان مادری خود را، دلیل دیگری بر بی توجهی مردم بە کتاب‌های کُردی می داند و معتقد است آموزش زبان مادری در کردستان باید بیشتر ترویج شود.
نمایندگی انتشارات امیرکبیر در سنندج، با گلایه از چاپ و انتشار کتاب‌های ناکارآمد گفت: این نظر کە فرهنگ کتابخوانی در بین مردم از بین رفتەاست اشتباهی بیش نیست، زمانی کە قیمت‌ کتاب‌ها روز به روز افزایش می یابد قدرت خرید مردم نیز کاهش پیدا می کند.
بە نظر وی این سیاست ناکارآمد دولت در بحث فرهنگ کتاب و کتابخوانی است، بە فرض اینکە کسی تشنەی کتاب و کتابخوانی باشد، اما زمانی کە پولی برای خرید کتاب نداشتە باشد نمی‌توانند کتاب‌های مورد علاقەی خود را تهیە کنند.
ناشر غرفەی کتاب کودک و نوجوان از کسادی بازار نمایشگاە می گوید و معتقد است که استان کردستان همیشە در بحث خرید کتاب یکی از استان ها فرهنگی بە شمار می رود اما امسال بە دلیل تورم اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم متاسفانە نسبت بە سال‌های قبل فروش چندانی نداشته ایم.
وضعیت فروش در غرفە کتاب‌های دینی و مذهبی به زبان کردی نیز نسبت بە سال‌های قبل ضعیف تر شده است و امسال جدا از چند کتاب تقریبا هیچ فروشی نداشتیم.
مونا، دانش آموز دوره متوسطه اول که به همراه معلمش به نمایشگاه کتاب آمده بود، از شوروشوقش برای خرید رمان های ترسناک و هیجان انگیز می گفت و معتقد بود کە فرهنگ کتابخوانی دلیلی بر عدم کتابخوانی نیست و بە دلیل افزایش قیمت‌ها بعضی از دانش‌آموزان قدرت خرید اینگونە کتاب‌ها را ندارند.
سارا از علاقەاش بە رمان‌هایی می‌گوید کە اکثرا بە صورت فیلم درآمدە است و از افزایش قیمت این روزهای کتاب می‌گوید کە ممکن است کسی بە کتابخوانی علاقە نداشتە باشد کە این خود بحث جداگانەای است اما هستند کسانی کە علاقەی زیادی بە کتاب دارند و بە دلیل نداشتن تمکن مالی قادر بە خرید کتاب نیستند.
ساریە معتقد است، افزایش قیمت باعث کاهش فرهنگ کتابخوانی می شود پس با این حال نمی‌توانیم کسانی را کە قدرت خرید کتاب را ندارند بە نداشتن فرهنگ کتابخوانی متهم کنیم.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا و با ارزیابی وضعیت نهمین دوره نمایشگاە بین المللی کتاب استان نسبت بە سال‌های قبل گفت: وضعیت استقبال مردم و خرید و فروش کتاب‌ها تقریباً با سال های قبل برابر است و تغییر چندانی صورت نگرفتە است.
وی یکی از ویژگی‌های نمایشگاە کتاب امسال نسبت بە سال قبل را اینگونە برشمرد و اظهار کرد: سال قبل با کمبود فضای کافی برای کتاب‌ها و ناشران روبەرو بودیم کە امسال در صدد حل این مشکل برآمدیم و با ایجاد فضای بزرگ برای ناشران و فضای کافی برای قراردادن کتاب‌ها سعی کردیم فضای بهتری برای ناشران و بازدیدگنندگان فراهم کنیم.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، با اشارە بە مشارکت کشورهای خارجی و بین‌المللی بودن این نمایشگاه عنوان کرد: در این نمایشگاە ٦ناشر از چهل نمایندگی شرکت کردەاند و جدا از ناشرهای استانی و ملی، از 13ناشر اقلیم کردستان عراق و گروە وزارت روشنبیری اقلیم کردستان عراق دعوت بە عمل آمدەاست.
رستمی ادامە داد: هشت کتابفروشی بە عنوان نمایندگی در سطح استان انتخاب شدەاند کە با اتمام کار نمایشگاە، مردم می‌توانند با بن خرید کتاب از این کتابفروشی‌ها، کتاب‌های مورد نظر خود را تهیە کنند.
بە گفتەی وی، سال گذشتە در هشتمین نمایشگاە بین‌المللی کتاب کردستان حدود 85 هزار نفر از نمایشگاە استقبال کردند کە بە صراحت می‌توان گفت در طول این چند روز استقبال مردم بە همان میزان سال‌های قبل بودە است، و خرید کتاب طی چند روز گذشتە حدود یک میلیارد تومان بودە است و با دورەهای گذشتە تفاوت چندانی نداشتە است.
وی با بیان مشکلات و محدودیت‌های موجود در استان بیان کرد: با وجود مشکلاتی کە دامن‌گیر نمایشگاەهای سنندج بە نسبت نمایشگاەهای دائمی شهرهایی همچون تبریز است، میتوان گفت که هم میزان استقبال مردم و هم میزان عرضە و تقاضا با نمایشگاەهای تبریز تقریبا برابر است کە این نشان از علاقەی وافر مردم استان بە بحث کتاب‌وکتابخوانی است و این امر مایەی فخر و مباهات برای استان فرهنگی کردستان است.
معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، با اشارە بە وضعیت اقتصادی و معیشتی موجود در جامعە افزود: با تورم اقتصادی موجود در سطح جامعە ناخودآگاە هزینەی چاپ و خرید کاغذ افزایش می‌یابد کە همین امر باعث بالارفتن قیمت کتاب و بە تبع آن کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، اما با وجود مشکلاتی کە امروزە گریبان‌گیر جامعە است وضعیت خرید و فروش کتاب‌ها تقریبا با سال گذشتە یکسان است و تفاوت چندانی نداشتە است.
وی در رابطه با برنامەهای فرهنگی هنری در این نمایشگاە خاطرنشان کرد: در کنار برگزاری غرفەهای کتاب در نمایشگاە بین‌المللی کتاب کردستان، برنامەهای فرهنگی هنری، جام باشگاەهای کتاب و کتابخوانی، نشست‌های علمی، رونمایی از تازەهای نشر در حوزەهای علوم انسانی و حوزەی ادبیات عام و ادبیات پایداری و مذهبی از فعالیت‌های جنبی این نمایشگاە است.
رستمی در پایان بە بیشترین آمار بازدید از غرفەهای کتاب اشارە کرد و یادآور شد: غرفەهایی کە کتاب‌های علوم انسانی و مذهبی و کتاب‌های کردی را ارائە کردەاند بیشترین عرضە و تقاضا را نسبت بە سایر غرفەها داشتە است.
بحث حائز اهمیت در این نمایشگاە این است کە همیشە در برگزاری نمایشگاەهای کتاب بیشترین تقاضا در عرضەی کتب درسی صورت می‌گیرد کە این امر در استان کردستان کاملاً برعکس است و مردم بیشتر از غرفەهای بخش کتاب‌ کردی و کتاب‌های ادبی و تخصصی بیشترین بازدید را داشتەاند کە این خود نشان از فرهنگ کتاب و کتابخوانی میان مردم استان کردستان است.
نمایندگی‌هایی کە از اقلیم کردستان در این نمایشگاە مشارکت داشتند، عدم خرید کتاب‌های کردی را ضعف خودآگاهی و فاصلە گرفتن از زبان مادری خود دانستند و بر این باور بودند کە با وجود اینکە استان کردستان همیشە در زمرەی پرفروش ترین استان‌ها در بحث کتاب بودە است متاسفانە بە دلیل کاهش قدرت خرید و تورم اقتصادی یکی از کم‌فروش‌ترین استان‌ها در بحث کتاب بود.
در چهارمین روز از برپایی این نمایشگاە استقبال آموزش و پرورش از نمایشگاە کتاب‌ تنها چیزی بود کە بە چشم می خورد، و دانش‌آموزان و معلمان افزایش قیمت کتاب‌ها را نسبت بە سال‌ها قبل از عوامل اصلی بی‌انگیزگی مردم در استقبال از نمایشگاە ها دانستند.
انتهای پیام


نظرات شما

ارسال دیدگاه

Protected by FormShield

ساير مطالب

اجرای طرح حمایت از جنگل‌های زاگرس/100 هزار هکتار نهال کاری می‌شود

قبوض کاغذی گاز حذف می شود/ارسال صورتحساب بوسیله پیامک

14 دستگاه اتوبوس و خودرو آتش نشانی ازسنندج به مرز خسروی اعزام شد

بارش پراکنده باران تا دوشنبه ادامه دارد/کاهش شش درجه ای دمای هوا

بیش از 10 درصد جمعیت سقز سالمند هستند

100 هزار هکتار نهال‌کاری در منطقه زاگرس انجام می‌شود

مجرمین مالی فضای مجازی 16 تا 25 ساله هستند

4000 زائر اربعین از سوی موکب اهل سنت کردستان اطعام شدند

15هزار زائر از مبادی کردستان راهی اربعین می‌شوند

آغاز اولین بارش پاییزی در کردستان

چهار هزار زائر اربعین در موکب موقوفات کردستان اطعام شدند

اطلاعات 94 درصد مشترکان برای حذف قبض کاغذی ثبت شده است

14 دستگاه اتوبوس و خودرو آتش‌نشانی سنندج به مرز خسروی اعزام شد

6700 کردستانی برای شرکت در راهپیمایی اربعین ثبت نام کرده‌اند

متخلفین کردستانی 437 میلیار ریال جریمه شدند

آمریکا دشمن اصلی مسلمانان جهان است

سوریه: احتمال گفتگو با کرد‌ها وجود ندارد

ارائه مهارت آموزی به بیش از 9600 هزار نفر دوره در بخش دولتی

پروژه تعریض گردنه صلوات‌آباد سنندج 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

آتش نشان سنندجی مدال طلا را به خود اختصاص داد

آموزش مهارتی به 1626 نفر از زندانیان در سال جاری

استان کردستان ظرفیت های لازم برای کمک به توسعه کشور را دارد

کردستان ظرفیت های لازم برای کمک به توسعه کشور را دارد

مدیریت امور سینمایی حوزه هنری خراسان رضوی به جوان کردستانی رسید

درخواست عجیب ترامپ درباره «رضا ضراب»

هزار و 280 نفر ناظر پیشگیری در کردستان فعال هستند

17 جایگاه عرضه سوخت در کردستان به زائران اربعین خدمات می‌دهند

185 کیلومتر راه جدید در کردستان احداث شد

گردنه صلوات آباد محور سنندج - همدان بازگشایی ‌شد

رعایت ارکان پدافند غیرعامل آسیب پذیری درزمان تهدید را کاهش می دهد

رزمایش الی بیت المقدس در قروه برگزار می شود

امسال 304 میلیون ریال محصولات سلامت محور قاچاق توقیف شد

وزیر راه و شهرسازی به استان کردستان سفر می کند

50 درصد جابجایی دانش آموزان بیجار توسط بانوان صورت می گیرد

دولت آماده خرید رب گوجه فرنگی واحدهای تولیدی کشور است

سه موکب توسط موقوفات کردستان راه اندازی می شود

45 هزار سالمند کردستانی تحت حمایت کمیته امداد هستند

10 هزار مورد مزاحمت تلفنی برای آتش نشانی سقز ثبت شد

زیرساخت های ارتباطی کردستان در ایام اربعین ارتقاء پیدا کرده است

کامیونداران بیجاری به خادمان زائران اربعین پیوستند

وجود پیامبر (ص) مهمترین نقطه وحدت در بین مسلمانان است

مردم کردستان ارادت خاصی به سادات دارند

8 دستگاه آمبولانس کمک دار به ناوگان اورژانس کردستان اضافه شد

یک فروند بالگرد به فوریت های پزشکی کردستان اضافه می شود

سلامت بیش از 20 هزار نوآموز کردستانی تایید شد

25 هزار ماموریت در سال جاری توسط اورژانس کردستان انجام شد

چگونه اعتماد به نفس کودکان را تقویت کنیم

اعزام 6700 زائر کردستانی در پیاده‌روی اربعین حسینی

15 هزار زائر اربعین، از مسیر سنندج عبور می‌کنند

5000 کردستانی همیار طبیعت هستند